Facebook Twitter Google Plus Instagram Chat

Din åsikt är mycket viktig för oss

Enkäten tar 5-7 minuter

Best Western Rewards-medlemmar får 250 poäng som tack för hjälpen

CSR

Vi arbetar aktivt med vårt företags samhällsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility) för att ta ansvar för
hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

BRIS

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) bildades 1971 och är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. Bris är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. Bris verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i Bris verksamhet är Barnens Hjälptelefon och Bris-mejlen dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. Bris är till för alla barn. Alltid. Varje dag far barn illa både fysiskt och psykiskt. Bris ger uppmärksamhet och lyssnar på barnen på deras villkor. Vi stödjer Bris i hela vår verksamhet genom aktiviteter, delaktighet och kampanjer som syftar till att samla in pengar till Bris. Läs mer om BRIS.

Star for Life

Star for Life är ett unikt program för att förhindra spridningen av hiv bland unga människor i södra Afrika. Visionen är att inspirera unga människor att tro på sin framtid och sina drömmar och stödja dem i att leva ett liv utan aids. Star for Life startade 2005. Idag når de mer än 90 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Insamlingsstiftelsen registrerades i Sverige under 2007 och verksamheten påbörjades 2008. Stiftelsen leds av en styrelse som inte får något arvoderade. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och drivs utan vinstsyfte. 8.5% av befolkningen i de södra delarna av Afrika är smittade av HIV. 75% av de som dör i aids är afrikaner. Star for Life är ett internationellt projekt som arbetar för att öka självkänslan bland unga och förhindra spridningen av HIV. Vi stödjer Star for Life i olika aktiviteter och kampanjer som syftar till att samla in pengar till organisationen. Läs mer om Star for Life.

Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2017 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse