Medlemsvillkor

DETTA AVTAL ÄR FÖREMÅL FÖR PRIVAT MEDLING FÖR ATT LÖSA EVENTUELLA TVISTER ISTÄLLET FÖR RÄTTEGÅNG ELLER GRUPPTALAN. FULLSTÄNDIG INFORMATION BESKRIVS NEDAN.

(Dessa Medlemsvillkor  (“Villkor”), som trädde i kraft 1 januari, 2016 (“Bonusprogramdatum”), reglerar Best Western Rewards® Program (“Bonusprogram”) och ersätter alla tidigare villkor som gällde fram till Programdatumet.

Dessa Villkor gäller alla Medlemmar i Bonusprogrammet oavsett bosättningsland. Vissa länder kan dock införa vissa begränsningar gällande Bonusprogrammet. För dessa fall står särskilda landspecifika villkor listade i slutet av dessa Villkor.

Termerna ”du” och ”dina” används i dessa Villkor för att hänvisa till individuella Medlemmar som har anmält sig till Bonusprogrammet och som har skapat ett Medlemskonto (“Konto”).

OM BONUSPROGRAMMET

Bonusprogrammet administreras av Best Western International, Inc. (“BWI”), som är den part du ingår ett avtal med genom att godkänna dessa Villkor, och som har sitt säte i Förenta Staterna på 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016.  BWI kan, efter eget gottfinnande, delegera vissa arbetsuppgifter kring administrationen av bonusprogrammet till någon av dess utsedda dotterbolag. Bonusprogrammet administreras av BWI för egen räkning, dess dotterbolag, oberoende ägda och drivna Best Western®-märkta hotell runt om i världen  (“Licensierade Hotell”), och tredjeparts associerade organisationer med tillstånd att upplåta underlicenser till Licensierade Hotell utanför Förenta Staterna i olika länder och områden över hela världen (“Anslutna Hotell”).  Vänligen observera att Licensierade Hotell och Anslutna Hotell är självständiga enheter som inte ägs, drivs, sköts eller kontrolleras av BWI eller dotterbolag till BWI.   

 1. Bonusprogrammet ger Medlemmar möjlighet att tjäna Best Western Rewards®Points (“Poäng”) som kan lösas in mot gratis övernattningar på Licensierade Hotell, flygmil hos vissa flygbolagspartners (samtliga en “Flygbolagspartner”), samt andra tjänster eller varor från andra programpartners. Mer information om hur du kan lösa in dina Poäng finns på Bestwesternrewards.Com eller på ett Anslutet Best Western Hotels webbsida in din region eller bosättningsland (samtliga en “Lokal Sida”). 

BLI MEDLEM I BONUSPROGRAMMET OCH SKAPA ETT KONTO

Om du inte ännu är Medlem, kan du anmäla dig till Bonusprogrammet som en ny Medlem online på www.bestwestern.com eller på din Lokala Sida, genom att ringa ett Best Western call center, genom en Best Western mobilapp, eller genom receptionen på ett Licensierat Hotell. 

Du måste ha uppnått myndighetsålder i ditt bosättningsland för att kunna bli Medlem i Bonusprogrammet.

För att skapa ett Medlemskonto som registrerar dina Poäng och dina aktiviteter på kontot, måste du uppge korrekt och fullständig information, en aktuell och giltig e-postadress, telefonnummer och postadress (”Kontouppgifter”). Du får aldrig använda en annan persons Konto utan dennes tillåtelse.

GODKÄNNANDE AV MEDLEMSVILLKOR OCH BWIS INTEGRITETSPOLICY

Ditt Medlemskap i Bonusprogrammet grundar sig på ditt samtycke och godkännande av dessa Villkor.

Genom att bli Medlem eller vara ansluten till bonusprogrammet, uppger du dina Personuppgifter till BWI, som använder system som är belägna i Förenta Staterna för att bearbeta din Registrering och upprätthålla ditt Konto. Om du är bosatt inom Europeiska Unionen, Asien eller någon annan region, genom att bli medlem eller ansluta dig till Bonusprogrammet, så ger du ditt uttryckliga godkännande till överföring av dina personuppgifter till Förenta Staterna. OM DU FÖRETRÄDER EN ORGANISATION, ÄR DU ANVARIG ATT SÄKERSTÄLLA ATT ALLA MEDLEMMAR SOM REGISTRERAR SIG TILL BONUSPROGRAMMET SOM ANSTÄLLD ELLER KONSULT INOM DIN ORGANISATION, OCH VARS PERSONUPPGIFTER KAN KOMMA ATT UPPGES TILL BWI HAR UTTRYCKT SITT MEDGIVANDE TILL EN SÅDAN överföring och bearbetning av deras PERSONUPPGIFTER inom Förenta Staterna. LAGARNA GÄLLANDE BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER I FÖRENTA STATERNA KAN VARA MINDRE STRÄNGA ÄN LAGARNA I DITT LAND. VÄNLIGEN LÄS IGENOM BWIs Integritetspolicy FÖR MER INFORMATION OM BWIs INTEGRITETSPRAXIS (inklusive information gällande INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR OCH BWIs EFTERLEVNAD AV SKÖLDEN FÖR SKYDD AV PRIVATLIVET I EU OCH USA SAMT INOM RAMEN FÖR SKÖLDEN FÖR SKYDD AV PRIVATLIVET I USA OCH SCHWEIZ SOM ANGIVITS AV USAs HANDELSDEPARTEMENT GÄLLANDE INSAMLING, ANVÄNDANDE OCH SPARANDE AV PERSONUPPGIFTER FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH SCHWEIZ. BWI HAR LÄMNAT EN SJÄLVCERTIFIERING ATT FÖRETAGET FÖLJER PRINCIPERNA SOM GÄLLER FÖR SKÖLDEN FÖR SKYDD AV PRIVATLIVET GÄLLANDE MEDDELANDE, VAL, VIDAREBEFODRAN, SÄKERHET, DATAINTEGREITET, TILLGÅNG OCH TILLÄMPNING.  FÖR MER INFORMATION OM RAMEN FÖR SKYDD AV PRIVATLIVET OCH FÖR ATT SE BWIs certifiering när den har blivit godkänd av amerikanska handelsdepartmentent, vänligen se  http://www.privacyshield.gov.   Genom att bli Medlem i Bonusprogrammet eller registrera dig till Bonusprogrammet, uppger du till BWI att du har läst och förstått BWIs Integritetspolicy.

BWI är endast skyldig att förse medlemmarna med detta bonusprogram. Då och då kan du komma att uppge dina personuppgifter till anslutna hotell och partners för olika syften. Delar av eller alla personuppgifter som du uppger är föremål för Anslutna hotells och partners integritetspolicyer och -förfaranden. Du bekräftar och samtycker till att BWI KAN KOMMA ATT MOTTAGA dina personuppgifter från sådana anslutna partners och samtliga av BWIs och sådana partners integritetspolicyer gäller för respektive enhets användning av dina personuppgifter.

ANVÄNDANDE AV DIN KONTOINFORMATION

Utöver de rättigheter som givits till BWI beträffande dina Kontouppgifter i BWIs Integritetspolicy, använder vi dina Kontouppgifter till att hantera och administrera ditt deltagande i Bonusprogrammet, och i den mån det är tillgåtit enligt gällande lag, till att förbättra Bonusprogrammet.   

Du godkänner även att BWI delar dina Kontouppgifter med dess dotterbolag och tredjeparter, inklusive Licensierade Hotell, Anslutna Hotell och partners, flygbolag och andra Programpartners; leverantörer av produkter och tjänster som kan lösas ut mot poäng, företag som hanterar inlösenförfrågningar; teknikleverantörer som sköter om ditt Medlemskonto och förenklar bokningar och bearbetar bokningar; och tredjepartsleverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter på BWIs vägnar i en säker miljö.

Om du är medborgare eller har USA eller Kanada som ditt bosättningsland, ger du BWI ditt medgivande att inhämta så kallade tillåten “soft inquiry”-uppgifter från kreditupplysningsföretag för att avgöra om du är kvalificerad för Best Western Rewards® MasterCard® samt Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® eller andra produkter, program, tjänster eller kampanjer som kan vara av intresse för dig.  Med “soft inquiries” avses förfrågningar till kreditföretag att uppge namn på kunder som möter vissa tröskelvärden för att få erbjudande om kredit, men innefattar inte utlämnande av kreditrapporter som kan påverka din kreditvärdighet.

Du kan ändra dina Kontouppgifter när som helst genom att logga in på ditt Konto och uppdatera din profil. Du ansvarar för att dina Kontouppgifter är aktuella och korrekta. BWI tillhandahåller alla kontoutdrag, kommunikationer och uppdateringar gällande Bonusprogrammet och ditt Konto via e-postadressen enligt ditt Konto. Kommunikation är av yttersta vikt för administrationen av Bonusprogrammet. Om du missar att ha uppdaterad och aktuell Kontoinformation, inklusive en giltigt e-postadress, kanske du inte får kontoutdrag eller annan viktig kommunikation. Dessutom, utan en registrerad giltig e-postadress kanske du inte kan få vissa typer av premier och belöningar, så som vouchers för gratisnätter, virtuella presentkort, Travel Cards, och andra varor som levereras elektroniskt. Om du inte har korrekta och giltiga Kontouppgifter förbehåller sig BWI rätten att vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att skydda dina Kontouppgifter mot obehörig åtkomst eller bedrägeri, inklusive att tillfälligt stänga av eller begränsa ditt konto tills dina Kontouppgifter kan bekräftas.

Om du inte vill ta emot kommunikationer eller meddelanden från BWI eller våra tredjepartsleverantörer kommer du inte kunna delta fullständigt i Bonusprogrammet, eller ta del av alla förmåner och tjänster som erbjuds till dig som Medlem i Bonusprogrammet. För att avsluta prenumerationen på utskick och andra meddelanden via e-post, följ instruktionerna som finns i samtliga utskick och meddelanden som du tar emot.

Du kan när som helst se dina Kontouppgifter genom att logga in till ditt Konto på www.bestwestern.com, din Lokala Sida eller genom en Best Western mobilapp. 

I den utsträckning som är tillåten enligt gällande lag, är det ditt ansvar att kontrollera aktiviteterna på ditt Konto och rapportera misstänkta aktiviteter till BWI. 
 

TJÄNA POÄNG PÅ HOTELLVISTELSER

Alla hotellvistelser ger poäng (“Kvalificerade vistelser”) förutom följande (Icke-kvalificerade vistelser”):

Hotellvistelser som bokats genom resebyråer online (“OTA”), så som priceline.com, expedia.com, travelocity.com, booking.com, kayak.com (dvs andra kanaler än Best Western-märkta bokningskanaler);

Hotellvistelser som bokats genom researrangörer; och

Hotellvistelser som bokats med särskilda rabatter så som personalrabatt, FIT/grossistpriser/nettopriser, busspriser, besättningspriser, BWRs pris för gratisnätter (FX-priser), eller rabatterade priser för vistelser längre än trettio (30) nätter.

Vad som utgör ett pris eller bokningskanal som kvalificeras som Kvalificerade vistelser eller som Icke-kvalificerade vistelser kan ändras så du bör alltid bekräfta när du gör en bokning om du bokar till en pris som räknas som en Kvalificerad vistelse som du kan tjäna poäng på, eller ett pris som räknas som en Icke-kvalificerat vistelse som du inte kommer tjäna några poäng på. Detta är viktigare om du bokar genom en kanal som inte är en Best Western-märkt bokningskanal.  

Du tjänar tio (10) Poäng för varje 1.00 USD (eller en del av en USD) som du betalar för en Kvalificerad vistelse, inklusive moms i vissa delar utanför Förenta Staterna, men exklusive andra skatter än moms och övriga kostnader som debiterats på hotellrummet. Du kan tjäna Poäng på upp till tre (3) rum per Kvalificerad vistelse förutsatt att: (a) ett (1) rum utnyttjas av dig; (b) du betalar för alla rummen; (c) Poäng för rummet i fråga inte har tilldelats en annan Medlem; och (d) att du angav ditt Best Western Rewards®-medlemsnummer i samband med bokningen eller incheckningen.

Om du bor i ett rum med en annan Medlem, kan endast en (1) Medlem få Poängen och ni måste komma överens sinsemellan om vem som ska få Poängen.

Poängen läggs till ditt Konto inom sju (7) arbetsdagar efter utcheckning.

Individuella hotellrum som faktureras direkt till ett företagskonto men där du är personligen ansvarig för att attestera fakturan vid utcheckningen utgör en Kvalificerad vistelse. 

Endast tre rum i en gruppbokning med Kvalificerad vistelse får Poäng. Vilka tre rum (och Medlemmar) som får Poängen beslutas av personen som gör bokningen.

För att beräkna Poäng för Kvalificerade vistelser som betalas i annan valuta än USD, kommer BWI först att konvertera betalningssumman till USD baserat på en skälig växlingskurs, som har fastställts av BWI minst en gång om året och som baserats på officiellt publicerade växlingskurser, och sedan beräkna Poängen baserat på den konverterade betalningssumman.   

Om du har en Kvalificerade vistelse medan du är Medlem, men missar att visa upp ditt Medlemskort eller registrera din vistelse på ditt Konto, måste du begära en kreditering för Kvalificerad vistelse inom sex (6) månader efter datumet för din Kvalificerade vistelse genom att besöka www.bestwestern.com eller din Lokala Sida, eller genom att ringa ett Best Western call center.  Din begäran måste inkludera ditt namn, Kontonummer, adress, telefonnummer dagtid och/eller en e-postadress samt bokningsnumret för din vistelse.

Om du registrerar dig till Bonusprogrammet efter att ha haft Kvalificerade vistelser, kan du begära Poäng förutsatt att du registrerade dig inom trettio (30) dagar efter din Kvalificerade vistelse. Din begäran måste inkludera ditt namn, Kontonummer, adress, telefonnummer dagtid och/eller en e-postadress samt bokningsnumret för din vistelse.

Det är möjligt för Medlemmar som har samma bostadsadress att samla Poäng tillsammans, så kallad pooling. Pooling är när individer med samma postadress samlar Poäng tillsammans på ett Konto.


TJÄNA FLYGMIL

Istället för att tjäna Poäng för Kvalificerade vistelser som beskrivs här, kan du istället välja att tjäna flygmil (“Mil”) med någon av våra godkända partners med frequent flyer-program (“Flygbolagsprogram”) genom att logga in till ditt Konto via www.bestwestern.com eller den Lokala Sidan i ditt bosättningsland eller genom att ringa ett Best Western call center och begära att BWI ger dig Mil (istället för Poäng), uppge vilket Flygbolagsprogram och uppge ditt frequent flyer-medlemsnummer för ditt valda Flygbolagsprogram. Flygbolagsprogram kan ge olika poängvärden baserat på varje enskilt Flygbolagsprograms regler och villkor. Kontakta ett  Best Western call center innan bokning av en Kvalificerad vistelse för gällande information avseende intjänade Mil.  

För en fullständig lista med Flygbolagsprogram och information om hur du tjänar Mil besök Www.Bestwesternrewards.Com eller din Lokala Sida. 

För att klargöra: om du instruerar BWI att du vill tjäna Mil istället för Poäng kommer du inte tjäna några Poäng på Kvalificerade vistelser eller på annat vis som nämns här; du kommer bara tjäna Mil för det Flygbolagsprogram du har valt. Du kan när som helst ändra till att tjäna Poäng istället för Mil på samma tillvägagångssätt.

Mil som du har tjänat med ditt valda Flygbolagsprogram uppdateras inom cirka tio (10) arbetsdagar efter utcheckning. Eftersom uppdatering av Mil kräver att flygbolaget är delaktigt kan det ta längre tid i vissa situationer. 

Du kan även konvertera Poäng som du har samlat på ditt Konto till Mil med vissa Flygbolagsprogram. För närvarande tillåter bara vissa partners konvertering av Poäng till Mil. Vi försöker ständigt att erbjuda detta alternativ för fler Flygpartners. Under tiden kan du alltid välja att tjäna Mil istället för Poäng som du kan konvertera vid ett senare tillfälle.   

Vare sig du väljer att tjäna Mil som din intjäningsform eller istället väljer att tjäna Poäng och sedan konvertera dem till Mil, så har varje Flygbolagsprogram sina egna regler och programvillkor, som kommer gälla för din användning av dina Mil. BWI är inte ansvariga för några av Flygbolagsprogramens egna villkor.

Då och då kan BWI komma att erbjuda särskilda kampanjer i samarbete med ett Flygbolagsprogram som låter dig tjäna extra Mil. Du kan ta del av sådana kampanjer om, vid tidpunkten för kampanjen, du har valt att tjäna Mil. Sådana kampanjer har sina egna villkor eller regler som kommer att publiceras där kampanjen annonseras.

TJÄNA POÄNG GENOM ATT ANVÄNDA ETT BEST WESTERN REWARDS® MASTERCARD® KREDITKORT

Best Western Rewards® MasterCard® kreditkortsserie för invånare i USA och Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® kreditkort för invånare i Kanada erbjuder Medlemmar att tjäna Poäng när kreditkortet används för diverse kvalificerade inköp i vardagen. Best Western Rewards®MasterCard® kreditkortsserie för invånare i USA ges ut av First Bankcard, en division inom First National Bank of Omaha. Best Western Rewards® Platinum Plus® MasterCard® kreditkort för invånare i Kanada ges ut av MBNA, en division inom Toronto-Dominion Bank.  Båda kort kräver en kreditgodkännande och ytterligare användarvillkor från kortutgivaren. För att ansöka om ett kort, besök Www.Bestwesternrewards.Com

ANDRA SÄTT ATT TJÄNA POÄNG

Då och då kommer BWI samarbeta med andra företag, från biluthyrningsfirmor till blomsteraffärer till vinklubbar och ännu mer, för att ge dig andra möjligheter att tjäna Poäng när du köper vissa produkter och tjänster. För mer information om dessa partners, besök Www.Bestwesternrewards.Com eller din Lokala Sida.   

Du kan även bli utvald att delta i en exklusiv specialkampanj där du har möjlighet att tjäna Poäng. Sådana Poäng är föremål för eventuella begränsningar, krav eller villkor som gäller för just den kampanjen. Läs noga igenom villkoren för alla specialkampanjer innan du deltar.

LÖS IN POÄNG MOT GRATIS ÖVERNATTNINGAR

Antalet poäng som krävs för en (1) gratis övernattning på ett Licensierat Hotell baseras på det förväntade dagspriset för den begärda dagen för din övernattning, som varierar under året och är föremål för ändring enligt BWIs eget gottfinnande. För att se hur många poäng som krävs för en gratis övernattning, se Www.Bestwestern.Com, din Lokala Sida, Best Western mobilapp eller kontakta ett Best Western call center.  En gratis övernattning i ett standardrum på ett Licensierat Hotell inkluderar kostnaden för rummet och skatt för rummet, men inkluderar inte övriga kostnader som debiterats på hotellrummet , resort-avgifter eller andra avgifter som det Licensierade Hotellet kan komma att ta ut så som parkeringsavgift.

Gratis övernattningar kan bokas på samtliga Licensierade Hotell över hela världen beroende på kapacitet och tillgänglighet på rum. För att kontrollera tillgänglighet eller boka en gratis övernattning, besök  Www.Bestwestern.Com, din Lokala Sida, Best Western mobilapp eller ring ett Best Western call center; eller boka direkt genom ett Licensierat Hotell. Gratis övernattningar kan inte bokas genom resebyråer eller resebyråer online och ger inte provision. Gratisnätter kan inte bytas mot kontanter.

Gratis övernattningar kan ges till en annan mottagare som du väljer själv, antingen som en utskriven eller elektronisk voucher. Reservationer för vouchers för gratis övernattningar bokas genom att ringa ett Best Western call center.

Om en gratis övernattning inte avbokas innan deadline för avbokning av hotellrum, och gästen är en så kallad “no show”, kommer BWR-medlemmens konto belastas med det antal Poäng som gratis övernattningen skulle ha kostat det aktuella datumet.

LÖS IN POÄNG MOT MIL

Om du har begärt att BWI ska ge dig Mil istället för Poäng, tjänar du dina Mil när du betalar för din Kvalificerade vistelse eller genom dina inköp när du handlar från andra partners; dessa Mil överförs sedan till ditt konto i ditt Flygbolagsprogram och du behöver inte lösa in fler Poäng från ditt Medlemskonto. 

Om du väljer att konvertera dina Poäng och lösa in dem mot Mil, kan du göra det när som helst genom att gå till Www.Bestwestern.Com, där dina Mil sedan överförs till ditt konto i ditt Flygbolagsprogram.

Åter igen, alla Flygbolagsprogram har sina egna regler och programvillkor, som alla gäller då du använder dina Mil. BWI är inte ansvariga för flygbolagens villkor.

Poäng kan konverteras till Mil efter en växlingskurs som bestäms av BWI och som baseras på aktuella, publicerade växlingskurser, som kan ändras från tid till annan. 

ANDRA SÄTT ATT LÖSA IN POÄNG

Specialkampanjer:  Du kan även bli utvald att delta i exklusiva specialkampanjer där du har möjlighet att lösa in dina Poäng mot särskilda erbjudanden. Sådana kampanjer är föremål för eventuella begränsningar, krav eller villkor som gäller för just den kampanjen. Läs noga igenom villkoren för alla specialkampanjer innan du deltar .

Andra alternativ för att lösa in Poäng: Du kan även lösa in Poäng mot ett brett utbud av andra artiklar genom att besöka Www.Bestwestern.Com eller din Lokala Sida eller genom att ringa ett Best Western call center.

För Poäng som lösts in mot artiklar som levereras digitalt, så som virtuella presentkort, får du vanligtvis ett e-postmeddelande med ditt presentkort inom sju (7) arbetsdagar efter att du löst in dina Poäng. För artiklar som skickas till dig med postutskick, så som varor eller fysiska presentkort, strävar BWI efter att skicka sådana artiklar till dig så snart som möjligt, med ibland kan det ta mellan fyra (4) veckor till åtta (8) veckor beroende på om artikeln finns i lager eller ej. 

För säkerhetsändamål kan inte artiklar skickas till en postbox-adress och vissa typer av presentkort och varor kanske inte finns att tillgå i vissa regioner. Kontrollera att adressen i ditt Medlemskonto är aktuell innan du lägger en beställning för att lösa in dina Poäng.

Alla presentkort som du har fått genom att lösa in Poäng är föremål för ytterligare villkor som utfärdaren av presentkortet har, vilket kan inkludera förfallodag, avgifter för inaktivitet och andra begränsningar (förutom för Best Western Travel Card®, som inte har något utgångsdatum eller avgifter för inaktivitet förutom om det utfärdats som del av en kampanj).  Vissa utfärdare av presentkort tar en avgift om kortet inte används. Därför kan BWI endast garantera att ett presentkort kan lösas in till ett fullt nominellt värde (alltså inga avdrag för inaktivitet) i sex (6) månader från ditt beställningsdatum.

Många av artiklarna som du kan få genom att lösa in Poäng kommer från oberoende leverantörer och är föremål för ytterligare villkor. BWI ger inte några garantier eller löften av något slag, varken uttryckligen eller underförstådda, avseende sådana artiklar, och i den utsträckning som tillåts enligt lagen, kan BWI inte hållas ansvariga för förluster, kostnader, olyckor eller olägenheter som kan uppstå i samband med användning av dessa artiklar. Dock täcks de flesta artiklar som erbjuds genom Bonusprogrammet av garanti från tillverkaren.   

För artiklar som är defekta vid leverans eller som skadats under frakten ska Medlemmar kontakta ett Best Western call center.  BWI kontaktar i sin tur återförsäljaren eller tillverkaren för att få en returfraktsedel som sedan vidarebefordras till Medlemmen så att denne kan skicka tillbaka artikeln och få ett byte. Presentkort kan inte bytas eller återbetalas under några som helst omständigheter och kommer inte ersättas vid förlust eller förstörelse.

Donationer till välgörande ändamål: Du kan även välja att lösa in dina Poäng och ge som en donation till vissa godkända välgörenhetsorganisationer där följande villkor gäller:   

Donationen kommer synas på ditt kontoutdrag online som utgör ditt kvitto.

Du är själv skyldig att tala med din revisor om din donation av Poäng kan dras av i deklarationen.

Besök Www.Bestwesternrewards.Com eller din Lokala sida för mer information om detta alternativ för att lösa in dina Poäng.

Generellt:  Många av artiklarna som du kan få för dina Poäng gäller bara i vissa länder eller benämns bara i vissa valutor.

Det är Medlemmens ansvar att välja en artikel som motsvarar Medlemmens avsedda syfte. I den mån så tillåts enligt lagen, när det väl fullbordats, kan artiklar som lösts in mot Poäng inte skickas tillbaka eller återbetalas samt beror på tillgång.

BWI ska göra ett gott försöka att uppfylla en beställning med de begärda artiklarna, dock kan BWI ersätta en artikel med en liknande av samma värde om artikeln inte finns att tillgå.

BEST WESTERN REWARDS® RABATTERAT RUMSPRIS

Medlemmar kan boka ett rum på ett Licensierat Hotell genom www.bestwestern.com eller en Lokal Sida och få 10 % rabatt eller mer på angivna “Flexibla priser.”  För att dra nytta av rabatten, välj “Best Western Rewards® Rate Plan.” Detta pris är kanske inte tillgänglig i alla länder.

ELITE STATUS

BWI erbjuder fyra olika nivåer av Elite Status Medlemskap (Gold, Platinum, Diamond, och Diamond Select).  För att uppnå en Elite Status, måste du samla ihop antingen antalet Övernattningar, Kvalificerade vistelser eller Poäng under ett kalenderår enligt tabellen nedan:

Statusnivå

Övernattningar

Vistelser

Poäng

(Endast från Kvalificerade vistelser; undantaget Bonuspoäng eller kampanjpoäng)

Gold

10 till 14 övernattningar

7 till 9 Kvalificerade vistelser

10,000 till 14,999 Poäng

Platinum

15 till 29 övernattningar

10 till 19 Kvalificerade vistelser

15,000 till 29,999 Poäng

Diamond

30 till 49 övernattningar

20 till 39 Kvalificerade vistelser

30,000 till 49,999 Poäng

Diamond Select

50 eller mer övernattningar

40 eller fler Kvalificerade vistelser

50,000 eller fler Poäng

När du har uppnått Elite Status, fortsätter statusen att gälla kalenderåret ut och även påföljande kalenderår. Om du uppnår kraven för nästa nivå går ditt medlemskap upp en nivå. Till exempel, om du uppnår Gold Elite Status i augusti 2016, behåller du Gold Elite Status tills 31 december, 2017. BWI förbehåller sig rätten att bevilja Elite Status till Medlemmar som inte har uppnått de kriterier som krävs för Elite Status.

Som en Medlem med Elite Status där BWR-poäng har valts som intjäningsform, får du extra Poäng för varje Kvalificerad vistelse under tiden som du innehar Elite Status, enligt följande:

 • Medlemmar som har uppnått Gold Elite Status får 10 % Bonuspoäng;
 • Medlemmar som har uppnått Platinum Elite Status får 15 % Bonuspoäng;
 • Medlemmar som har uppnått Diamond Elite Status får 30 % Bonuspoäng; och
 • Medlemmar som har uppnått Diamond Select Elite Status får 50 % Bonuspoäng.
 • Bonuspoäng delas ut i samband med den första Kvalificerade vistelsen efter att Elite Status har uppnåtts.

Medlemmar som tjänar flygmil får inte bonuspoäng enligt deras nivå eller mil.

Medlemmar som har uppnått Elite Status kan föra över Poäng till andra Medlemmar utan någon avgift.

Medlemmar som har uppnått Elite Status får tillgång till ett gratis telefonnummer för att underlätta bokningar och kontorelaterade tjänster.

Medlemmar som uppnår Elite Status på Gold1, Platinum, Diamond, och Diamond Select nivåer får en välkomstpresent i samband med incheckning.  

Medlemmar som har uppnått Elite Status till nivåerna för Gold1, Platinum, Diamond eller Diamond Select kan få ett uppgraderat rum vid incheckningen. Uppgradering av ett rum sker enligt gottfinnande av hotellet i fråga och kan innebära rum med eftertraktad utsikt, rum på högre våningsplan, hörnrum, rum med särskilda bekvämligheter eller rum i närheten av särskilda bekvämligheter eller sviter. Uppgradering av rummet är inte möjligt på BW Premier Collection® Licensierade hotell. I de fall där en Medlem, som har uppnått Elite Status på Gold1, Platinum, Diamond eller Diamond Select nivå, bokar flera rum, gäller bara uppgraderingen för det rummet som Medlemmen bor på och inte för något av de andra rummen i bokningen, och Medlemmen med Elite Status måste vara närvarande och bo på ett (1) av rummen för att få förmånerna med Elite Status. Vid gruppbokningar, får bara Medlemmen med Elite Status tillgång till förmånerna med Elite Status. Rumsuppgraderingar beror på tillgång i samband med incheckning. Licensierade hotell är inte skyldiga att uppgradera till särskilda rum eller sviter.  

10 % rabatt på gratis övernattningar för Medlemmar med Platinum, Diamond och Diamond Select betalas tillbaka till medlemmens konto och gäller bara på hotell i Förenta Staterna och Kanada. 10 % av poängen som använts för varje gratis övernattning betalas tillbaka på kontot inom 10 arbetsdagar efter det att anläggningen begärt ersättning för vouchern för gratis övernattning från Best Western Rewards.

Garanti för gratis övernattningar gäller i Förenta Staterna och Kanada för medlemmar med Diamond eller Diamond Select nivå som har ringt customer service för att begära en gratis övernattning och när det finns tillgängliga rum på det utvalda hotellet. Bokningar i förtid krävs och eventuell begäran om inlösen på plats beror på om det finns tillgängliga rum och eventuellt kan hotellet inte uppfylla förfrågan.

Förmåner tillgängliga endast för Gold Elite-medlemmar i Förenta Staterna och Kanada.  

FÖRFALLODAG FÖR POÄNG och upphävt medlemskap

Det finns ingen förfallodag för Poäng som intjänats i Bonusprogrammet.

BWI förbehåller sig rätten att upphäva ett Medlemskonto och återkalla samtliga Poäng som inte lösts in i följande fall:

 • Du bryter mot dessa Villkor;
 • Du uppger falsk eller inaktuell Kontoinformation eller du missbrukar Programmet;
 • Du bryter mot någon nationell, regional eller lokal lag eller förordning;
 • Du idkar byteshandel eller säljer Poäng eller artiklar du fått för dina Poäng (inklusive för kommersiella syften);
 • Du missar att betala för hotellkostnader på ett Licensierat hotell, inklusive att betalningen är ogiltig eller inte har godkänts på grund av otillräckliga medel på ditt konto;
 • Du missbrukar eller utför bedrägeri gällande någon del av Bonusprogrammet;
 • Du har medvetet mer än ett (1) aktivt medlemskonto;
 • Du utför någon handling eller beter dig på ett sätt som BWI anser är orimligt, trakasserande, förolämpande eller har menlig inverkan på Bonusprogrammet, eller anslutna partners, representanter, BWI-anställda eller personal på det Licensierade hotellet; eller
 • Om det skulle uppstå någon misstänkt aktivitet på ditt Medlemskonto.

TILLÄMPLIG LAG; MEDLING

Läs följande noggrant. Det påverkar dina rättigheter.

Såvida det inte är förbjudet enligt lag i ditt rättskipningsområde ska alla tvister mellan dig och BWI eller någon av dess dotterbolag som härrör från dessa Villkor eller ditt deltagande i Bonusprogrammet (nedan definierat som Anfordran) lösas genom tillämpning av lagarna i Arizona eller av Förenta Staternas federala lagar, såsom tillämpligt, utan hänsyn till principerna av lagkonflikt.   

Vidare ska alla tvister mellan dig och BWI eller något av dess dotterbolag som härrör från dessa Villkor eller ditt deltagande i Bonusprogrammet lösas genom medling så som beskrivs i denna paragraf. Detta avtal om medling är avsett att tolkas i bred utsträckning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, alla anspråk och tvister, inklusive grupptalan, som härrör från och uppstått av ditt deltagande i Bonusprogrammet, inklusive men inte begränsat till anspråk som härrör från eller uppstått från otillåtet offentliggörande eller tillgång till Kontoinformation (”Säkerhetöverträdelse”), reklam- eller marknadsföringskrav, produktansvar eller kundreklamationer (“Anfordran”).    

GENOM ATT INGÅ DETTA AVTAL GODKÄNNER DU, ATT BÅDE DU OCH BWI AVSTÅR FRÅN RÄTTEN ATT FÅ DIN SAK PRÖVAD INFÖR EN JURY ELLER ATT DELTA I EN GRUPPTALAN. DU OCH BWI ÄR ENIGA OM ATT VAR OCH EN KAN FRAMFÖRA ETT KRAV PÅ DEN ANDRA I SIN EGEN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET, INTE SOM EN MÅLSÄGARE ELLER DEL AV EN GRUPPTALAN I NÅGON UTTALAD STÄMNINGSANSÖKAN ELLER FÖRFARANDE MED JURIDISK REPRESENTATION. ALL MEDLING ÄGER RUM PÅ INDIVIDUELL BASIS; GRUPPMEDLING OCH GRUPPTALAN ÄR INTE TILLÅTET.  

Medlingen kommer att gälla under Commercial Arbitration Rules och Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes of the American Arbitration Association (“AAA”), som bestäms enligt denna paragraf. För anspråk där ersättningssumman är 10,000 USD eller mindre, måste AAA, du och BWI följa följande regler: (a) medlingen ska endast ske baserat på skriftliga yttranden; och (b) medlingen ska inte innefatta någon personlig inställelse från någon av parterna eller vittnen såvida båda parter samtycker till detta.  Om anspråket överstiger  10,000 USD, kommer AAA  bestämma om det blir ett förhör, och i sådana fall måste förhöret endast ske i Phoenix, Arizona.  Medlarens utslag är bindande och kan lämnas in som en dom till en behörig domstol. Om detta avtal om medling bedöms som ouppfyllbar av en domstol eller är förbjuden enligt lagstiftningen i ditt bosättningsland, ska eventuell anfordran som annars skulle ha lösts via medling, endast prövas i en statlig eller federal domstol i Phoenix, Arizona.  

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning ska alla fordringar, domar och kompensationer begränsas till faktiska avgifter (inklusive säkerhetsbrott, kostnader för lagligt obligatoriskt meddelande och korrigering) men inte under några omständigheter innefatta advokatavgifter och under inga omständigheter kommer en Medlem tillåtas att erhålla kompensation för, och avstår härmed från alla rättigheter att kräva ersättning för påföljder, tillfälliga eller särskilda följdskador och alla andra skador, med undantag för ersättning av egna utlägg.

I den utsträckning som lagstiftningen i ditt bosättningsland tillåter begränsning eller förbud mot kravet på medling, eller förbudet mot grupptalan, tillämpningen av lagstiftningen i Arizona eller Förenta Staternas federala lagar så som gällande, eller lagstiftningen för den federala eller stadsdomstolarna i Phoenix, Arizona, godkänner du att följande bestämmelser i denna paragraf ska gälla: Eventuella tvister som härrör från eller uppstår i samband med detta avtal (ovan brett definierat som Anfordran), inklusive eventuella frågor avseende dess existens, giltighet eller uppsägning skall hänvisas till och slutligen lösas genom medling under ledning av London Court of International Arbitration (“LCIA”) och LCIA Lagar, vilka anses vara inkluderade i denna klausul via referens. Det ska vara tre medlare till antalet. Sätet eller den legala platsen för medling ska vara London, England. Språket som används i medlingsförhandlingarna ska vara engelska. Den styrande lagstiftningen ska i sådant fall vara den gällande lagstiftningen i England och Wales.

Oberoende av det ovannämnda, har varje Medlem och BWI rätt att söka rättskipning (såvida det inte utesluts in någon annan bestämmelse i dessa Villkor) i de statliga och federala domstolarna i  Phoenix, Arizona.

ANDRA ANVÄNDARVILLKOR

Såvida det är inte är förbjudet enligt lagstiftningen i ditt bosättningsland, är alla Villkor, inklusive intjänade Poäng och inlösningskrav föremål för revidering utan någon förvarning från BWI efter eget gottfinnande.

Som Medlem är det ditt ansvar att uppge ditt Medlemskap i din deklaration och betala skatt för detta.

Varken BWI, dess dotterbolag, anställda, agenter, partners eller Licensierade hotell eller Anslutna hotell är ansvariga för borttappade eller stulna premier.

Med undantag från att skänka bort gratis övernattningar som tillåts enligt dessa Villkor, kan du inte överföra dina Poäng till någon annan utan giltigt domstolsbeslut eller såvida det inte står skrivet i dessa Villkor, så som för Elite Status-medlemmar.

Poäng kan inte lösas in mot kontanter eller någon annan form av kredit såvida det inte krävs enligt gällande lagstiftning. Poängvärdet bestäms av BWI efter eget gottfinnande och kan uppdateras från tid till annan, så som tillåts inom gällande lagstiftning.  

BWI kan efter eget gottfinnande välja att utfärda medlemsintyg i flera olika format till Medlemmar. Fysiska medlemsskapsintyg som utfärdats av BWI förblir Best Westerns egendom och Medlemmen måste lämna ifrån sig ett sådant intyg vid begäran.

BWI kan modifiera Poängen som listas på ditt Konto baserat på faktisk vistelseinformation.

BWI kan avsluta Bonusprogrammet när som helst utan någon förvarning. I så fall måste du lösa in dina Poäng inom nittio (90) kalenderdagar, eller någon annan period som krävs enligt gällande lagstiftning i ditt bosättningsland, efter att du tagit emot information om att Bonusprogrammet avslutats för att undvika att du förverkar dina Poäng.  

Bonusprogrammet regleras enligt lagstiftningen i Förenta Staterna och staten Arizona utan hänsyn till principerna om lagkonflikt, om inget annat anges under paragraferna nedan med ”Särskild information”.  BWI kan inte hållas ansvariga för oläslig, bortkommen, försenad, ofullständig, felriktad eller olevererbar post eller e-post; eller för eventuella fel på dator, telefon, satellit, kabel, nätverk, elektronik eller internet, hårdvaru- eller mjukvarufel, anslutningar eller tillgänglighet, eller korrupta eller röriga sändningar, tjänsteleverantör/internet/webbsida/överbelastning, tillgänglighet eller trafikstockning, eller något tekniskt, typografiskt eller annat fel, eller otillåtet mänskligt ingripande, eller felaktig registrering av Kontoinformation eller underlåtande att registrera, eller förlust av sådan Kontoinformation.  

BWI tar inget ansvar för eventuella fel, utelämnande, avbrott, radering, fel, försening i drift eller överföring, fel på kommunikationslinjen eller tekniskt fel.

Vi kan komma att revidera dessa Villkor från tid till annan genom att lägga upp en uppdaterad version på denna sida. Om du är Medlem och revideringen minskar dina rättigheter betydligt, kommer vi meddela dig genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt Konto och du godkänner att de reviderade Villkoren börjar gälla nittio (90) dagar efter att meddelandet skickades till dig. Ditt fortsatta deltagande i Bonusprogrammet är föremål för den mest aktuella, gällande versionen av dessa Villkor.

BWIs dispens av Medlems eventuella brott mot ett villkor, kontrakt, bestämmelse eller föreskrift som nämns häri, utgör inte något dispens av eventuella tidigare, samtida eller framtida brott av Medlemmen mot samma eller annat villkor, kontrakt, bestämmelse eller föreskrift som nämns häri.  

Dessa Villkor gäller bara i den utsträckning som tillåts enligt lagstiftningen i Medlemmens bosättningsland. I den utsträckning några av de tidigare nämnda begränsningarna inte tillåts enligt lagstiftningen i ditt bosättningsland, stat eller provins, godkänner du att återstående delar av dessa Villkor som är tillåtna ska tillämpas till den enligt lagen högsta tillåtna omfattningen .

SÄRSKILD INFORMATION TILL BOSATTA I AUSTRALIEN. Du kan ha särskilda rättigheter enligt den australiska konsumentlagen, så kallade ”konsumentgarantier” eller “consumer guarantees.”  Inget i Villkoret är avsett att utesluta eller begränsa eventuella icke-uteslutbara rättigheter, så kallade non-excludable rights, som Medlemmen har enligt australisk konsumentlagstiftning. Avseende eventuella tvister mellan BWI och Medlemmar som är bosatta i Australien gällande Bonusprogrammet, dessa Villkor, ditt mottagande eller användning av någon premie, kan endera Part lämna in ett skadeståndsanspråk, men är bara tillåten att lämna in ett skadeståndsanspråk till domstolar belägna i staden Phoenix, staten Arizona, USA eller staden Sydney, i New South Wales, Australia.

SÄRSKILD INFORMATION TILL BOSATTA I KANADA. I samband med registrering kan du välja att ge ditt uttryckta medgivande till att ta emot särskilda erbjudanden och information angående tjänster (från BWI eller en tredjepartspartner) som kan vara av intresse för dig och ge tillåtelse till BWI att skicka elektroniska meddelanden till dig gällande detta. Om du inte ger ditt uttryckta medgivande i samband med registreringen kommer du inte att bli registrerad för att mottaga sådana erbjudanden. Du godkänner dock att BWI kan skicka kontoutdrag, kommunikationer och uppdateringar gällande ditt Konto till e-postadressen i din Kontoinformation. Om du ger ditt medgivande till att få erbjudanden i samband med din registrering men sedan bestämmer dig för att du inte längre vill fortsätta få de här typen av e-postmeddelanden, kan du ta tillbaka ditt medgivande när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

SÄRSKILD INFORMATION TILL BOSATTA I JAPAN. Avseende eventuella tvister mellan BWI och Medlemmar som är bosatta i Japan gällande Bonusprogrammet, dessa Villkor, ditt mottagande eller användning av någon premie, kan endera Part lämna in ett skadeståndsanspråk, men är bara tillåten att lämna in ett skadeståndsanspråk till domstolar belägna i staden Tokyo, Japan eller staden Phoenix, staten Arizona, USA.

SÄRSKILD INFORMATION TILL BOSATTA I QUEBEC. I samband med registrering kan du välja att ge ditt uttryckta medgivande till att ta emot särskilda erbjudanden och information angående tjänster (från BWI eller en tredjepartspartner) som kan vara av intresse för dig och ge tillåtelse till BWI att skicka elektroniska meddelanden till dig gällande detta. Om du inte ger ditt uttryckta medgivande i samband med registreringen kommer du inte bli registrerad för att mottaga sådana erbjudanden. Du godkänner dock att BWI kan skicka kontoutdrag, kommunikationer och uppdateringar gällande ditt Konto till e-postadressen i din Kontoinformation. Om du ger ditt medgivande till att få erbjudanden i samband med din registrering men sedan bestämmer dig för att du inte längre vill fortsätta få den här typen av e-postmeddelanden, kan du ta tillbaka ditt medgivande när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Fransk version av bestwestern.com finns under rullgardinsmenyn längst upp på skärmen på Www.Bestwestern.Com.

SÄRSKILD INFORMATION TILL BOSATTA I SYDAFRIKA. Avseende eventuella tvister mellan BWI och Medlemmar som är bosatta i Sydafrika gällande Bonusprogrammet, dessa Villkor, ditt mottagande eller användning av någon premie, kan endera Part lämna in ett skadeståndsanspråk, men är bara tillåten att lämna in ett skadeståndsanspråk till domstolar belägna i staden Kapstaden, Sydafrika eller i staden  Phoenix, staten Arizona, USA.

SÄRSKILD INFORMATION TILL BOSATTA I ITALIEN. Bonusprogrammet tillhandahålls i Italien och Republiken San Marina av Best Western Italia S.C.p.A (“BW Italia”) och BWI.  Villkoren som gäller för Medlemmar som är bosatta i Italien är tillgängliga här. Försäljning av Best Western Reward Poäng, så som det beskrivs ovan, gäller inte i Italien för italienska BWR Medlemmar.

SÄRSKILD INFORMATION TILL BOSATTA I TYSKLAND.  Om du är en Medlem som är bosatt i Tyskland kommer inte tillämpningen av lagstiftningen i Förenta Staterna och staten Arizona att beröva dig från dina rättigheter som du har under tysk konsumentskyddslag. I samband med registrering kan du välja att ge ditt uttryckta medgivande till att ta emot särskilda erbjudanden och information angående tjänster (från BWI eller en tredjepartspartner) som kan vara av intresse för dig och ge tillåtelse till BWI att skicka elektroniska meddelanden till dig gällande detta. Om du inte ger ditt uttryckta medgivande i samband med registreringen kommer du inte att bli registrerad för att mottaga sådana erbjudanden. Du godkänner dock att BWI kan skicka kontoutdrag, kommunikationer och uppdateringar gällande ditt Konto till e-postadressen i din Kontoinformation. Om du ger ditt medgivande till att få erbjudanden i samband med din registrering men sedan bestämmer dig för att du inte längre vill fortsätta få den här typen av e-postmeddelanden, kan du ta tillbaka ditt medgivande när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

SÄRSKILD INFORMATION TILL BOSATTA I FRANKRIKE. Du kan avsluta ditt deltagande i Bonusprogrammet och ditt Konto när som helst. Genom att avsluta ditt deltagande i Bonusprogrammet erkänner och godkänner du att du förverkar dina intjänade Poäng och du har inte möjlighet att lösa in dina Poäng mot några av förmånerna som beskrivs häri.

SÄRSKILD INFORMATION TILL BOSATTA I KINA. I samband med registrering kan du välja att ge ditt uttryckta medgivande till att ta emot särskilda erbjudanden och information angående tjänster (från BWI eller en tredjepartspartner) som kan vara av intresse för dig och ge tillåtelse till BWI att skicka elektroniska meddelanden till dig gällande detta. Om du inte ger ditt uttryckta medgivande i samband med registreringen kommer du inte att bli registrerad för att mottaga sådana erbjudanden. Du godkänner dock att BWI kan skicka kontoutdrag, kommunikationer och uppdateringar gällande ditt Konto till e-postadressen i din Kontoinformation. Om du ger ditt medgivande till att få erbjudanden i samband med din registrering men sedan bestämmer dig för att du inte längre vill fortsätta få de här typen av e-postmeddelanden, kan du ta tillbaka ditt medgivande när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

VÄLKOMMEN TILL BEST WESTERN HOTELS & RESORTS!

Lessmore har tecknat ett samarbetsavtal med Best Western Hotels & Resorts som ger dig som medlem 20% rabatt på Flex Rate för logi inkl. frukost i Skandinavien samt 15% rabatt på övriga hotell utanför Norden. Flex Rate är vårt bästa dagspris som ger dig full flexibilitet att boka, ändra eller avboka din reservation utan debitering enligt de avbokningsregler som står på din bekräftelse. 


Så här bokar du:

Så här bokar du:

 • Bokningar görs enklast via den här sidan, det enda du behöver göra är att fylla i datum och stad ovanför. Bokningsnummer är redan ifyllt och ert avtalspris (Nordic Business Diamond) visas direkt när du valt hotell.
 • Ring vårt call-center på tel. 020-792 752.
 • Kontakta önskat hotell direkt
  Uppge alltid kundnummer 01685270 vid bokning för ett erhålla er rabatt.
 • Lessmores avtalspriser finns även laddade hos BCD Travel och Egencia om du föredrar att boka via en resebyrå.
 

Våra skandinaviska hotell


 

Bli medlem i vårt lojalitetsprogram Best Western Rewards och få fler förmåner och samla poäng när du bor på något av våra hotell. Poängen kan sedan användas till fria övernattningar eller som betalning för presentkort hos någon av våra många utvalda samarbetspartners. Läs mer och registrera dig här: Best Western Rewards

Har du frågor om våra hotell eller vill ha hjälp med något kan du alltid kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Varmt välkommen till Best Western Hotels & Resorts, vi ser fram emot att välkomna dig som gäst hos oss!


Hotell i hela världen

Hotell i hela världen


Du hittar oss på tusentals orter runt om i världen. Här är några av våra favoritresmål.

bestwestern.se i din mobil

bestwestern.se i din mobil


Sök och boka enkelt via din iPhone eller iPad

Låt oss skämma bort dig!

Låt oss skämma bort dig!


 

Gå med i vårt globala lojalitetsprogram och ta del av rabatter och andra erbjudanden.

Go. Get. Rewarded.

Välkommen till Best Western Hotels & Resorts!

Hotel Express är välkomna till hotellkedjan som är lika olika överallt.


Idag finns det alldeles för många hotellkedjor som tror att människor vill bo i stora standardiserade lådor som ser likadana ut överallt. Vi på Best Western tänker tvärtom. Alla våra hotell ägs av oberoende ägare som driver sina hotell på sitt eget vis. Lokala avvikelser kommer att förekomma och det är så vi vill ha det. Därför kan vi garantera att vi har minst ett hotell för dig, vem du än är, speciellt om du inte vill uppleva samma sak om och om igen. Välkommen.

20% rabatt på dagspriset

Hotel Express har ett samarbetsavtal med Best Western Hotels & Resorts som ger dig som medlem 20% rabatt på Flex Rate för logi inklusive frukost på över 150 hotell i Sverige, Norge och Danmark.

Flex Rate är vårt bästa dagspris som ger dig full flexibilitet att boka, ändra eller avboka din reservation utan debitering enligt de avbokningsregler som gäller för Hotel Express och som står på din bekräftelse.

Fasta priser

Flera av våra hotell erbjuder även fasta priser för Hotel Express. Dessa priser går att boka dagen innan eller samma dag som ankomst. De tillgängliga fasta priserna finns uppladdade så du ser direkt om det hotell du vill bo på erbjuder fast pris. Annars gäller rabatt på dagspriset enligt ovan. 


Så här bokar du:

Bokningar görs enklast via den här sidan, det enda du behöver göra är att fylla i datum och stad ovanför. Bokningsnummer är redan ifyllt och ert avtalspris (Hotel Express Sweden) visas direkt när du valt hotell.

Om du inte har möjlighet att boka via webbsidan: 

 • Ring vårt call-center på tel. 020-792 752
 • Uppge alltid kundnummer 01702520 vid bokning för ett erhålla er rabatt.


Best Western Rewards

Bli medlem i vårt lojalitetsprogram Best Western Rewards och få fler förmåner och samla poäng när du bor på något av våra hotell. Poängen kan sedan användas till fria övernattningar eller som betalning för presentkort hos någon av våra många utvalda samarbetspartners. Läs mer och registrera dig här: Best Western Rewards

Har du frågor om våra hotell eller vill ha hjälp med något kan du alltid kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Varmt välkommen till Best Western Hotels & Resorts, vi ser fram emot att välkomna dig som gäst hos oss!


Låt oss skämma bort dig!

Låt oss skämma bort dig!


Gå med i vårt globala lojalitetsprogram och ta del av rabatter och andra erbjudanden.

Go. Get. Rewarded.

bestwestern.se i din mobil

bestwestern.se i din mobil


Sök och boka enkelt via din iPhone eller iPad

To help us process your request, please provide the following information so we can verify your identity.  

Hej,

Vi har mottagit din registrering till Best Sport och kommer skicka ytterligare information till er inom kort.

 

 

Menu

 Svenska
Menu