• Hem
  • Rewards
  • Redeem

Sök Rewards

25 EUR Best Western Travel Card

25 EUR Best Western Travel Card

6400 Poäng
Dölj detaljer

Skäm bort dig självelleren nära anhörigmed en reseupplevelse. BestWestern TravelCard®ärettladdningsbartpresentkort somkan användaspå allaBestWesternhotell över hela världen. Vårt Travel Card finns i olika valöreroch fungerar som ett resekortmed BestWesterncash, och gäller som delbetalning för alla tjänstersom drivs i regi avvåra hotell. För varje Trravel Card gäller devillkor sompubliceras påwww.travelcard.bestwestern.com. Kort som utfärdasviaBest Western Rewards programmet genom inlösen av poäng laddasavRewards medlemsservice.

x 6400 Poäng

Menu

 Svenska
Menu