Användarvillkor

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. LÄS NOGGRANT IGENOM DESSA VILLKOR INNAN DU ANVÄNDER DENNA SAJT Denna webbplats har sitt säte i USA. Välkommen till www.bestwestern.se (“Sajten”). Webbplatsen ägs och drivs av Best Western International, Inc., ett bolag som är inkorporerat i Arizona, USA. Samtliga hänvisningar till "Best Western", "vi" och "oss" i dessa Användarvillkor, beroende på sammanhanget, hänvisar kollektivt till Best Western och samtliga medlemsorganisationer anslutna till BWI till Best Western, inklusive men inte begränsat till SureStay, Inc. Denna webbplats drivs från våra kontor i Phoenix, Arizona och inte från någon annan plats. Eventuell översättning av denna sida eller annan del av webbplatsen till ett annat språk än engelska är enbart för att underlätta våra kunder och innebär inte direkt eller indirekt att webbplatsen drivs från något annat land.

Avtal för användning

Du medger att du är minst 18 år gammal och att du innehar det juridiska ansvaret för att besöka och använda denna internetsida (”Sajten”), samt dess innehåll och information (härefter kallat ”innehållet”) i enlighet med nedan stående villkor och bestämmelser (”Användarvillkor”). Du medger att du är finansiellt ansvarig för all din användning av denna Sajt. Du godkänner att du måste övervaka all användning på denna Sajt som utförs av minderåriga i ditt namn eller via ditt konto. Du godkänner också att all information som du eller medlemmar i ditt hushåll anger i samband med användande av denna Sajt måste vara korrekt och sann. Du godkänner att användande av reservationstjänster eller köptjänster på denna hemsida endast skall nyttjas för att göra befogade och äkta reservationer eller köp för dig eller för en annan person som du har juridisk rätt att agera för. Du är införstådd med att missbruk av dessa tjänster kan innebära att du blir blockerad från att använda dessa och liknande tjänster. För alla typer av reservationer eller andra tjänster där det kan tas ut en avgift accepterar du också att hålla dig till de avtal och regler som gäller för de tillfällen då en avgift kan tas ut, vilket inkluderar, men inte begränsas till all typ av betalning inom föreskrivna tidsramar, samt efterlevnad av alla regler och begränsningar som rör tillgänglighet av olika priser, produkter, avgifter, skatter, tullavgifter och bedömningar som kan uppstå ur ditt användande av denna Sajt. Du är helt ansvarig för alla avgifter, tullavgifter, skatter och bedömningar som uppstår av ditt användande av denna Sajt.

Om du har blivit tilldelad ett konto med ett lösenord, så är detta konto och detta lösenord endast avsett för ditt eget personliga bruk. Du får inte avslöja ditt kontonamn eller ditt lösenord till någon annan, eller låta någon annan använda ditt konto och lösenord för att få tillgång till Sajten. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen och säkerheten för ditt konto och ditt lösenord, och du accepterar att du har ansvar för alla aktiviteter som sker via ditt konto och/eller ditt lösenord. Du måste meddela Best Western International direkt om du tror att säkerheten kring ditt konto eller ditt lösenord har skadats.

Best Western International förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren och bestämmelserna för hur innehållet på denna Sajt får användas. Vi kan se över och ompröva dessa användarvillkor när som helst genom ändrandet av denna Sajt. Du förväntas att kontrollera denna Sajt löpande för att kontrollera om det har skett några ändringar, eftersom dessa är bindande för dig. Vissa av de bestämmelser som finns i dessa villkor kan även ersättas av villkor eller bestämmelser som är publicerade någon annanstans på vår Sajt.

Licens och åtkomst till sajten

Best Western International ger dig en begränsad, återkallningsbar och icke exklusiv rätt att personligen besöka och använda dig av denna Sajt och dess innehåll, och detta endast för att göra efterforskningar om, samt boka resereservationer och relaterade tjänster, vilket inkluderar tjänster relaterade till ett sökt medlemskap i, eller hanterandet av ditt, Best Western Rewards®-medlemskap. Du är ansvarig för all aktivitet som sker i samband med denna begränsade licens och din åtkomst till, samt användning av denna Sajt. Endast du får ha tillgång till denna Sajt. Du får inte ge någon annan tredje part, människa, enhet eller tjänst, tillstånd att använda Sajten i ditt ställe. Du får inte ladda ned (annat än för sido-caching) eller modifiera denna Sajt, eller någon del av den, utan ett uttryckligt och skriftligt godkännande från Best Western International. Denna licens inkluderar ej: (a) någon vidareförsäljning eller kommersiell användning av denna Sajt eller dess innehåll; (b) någon insamling av hotellförteckningar, beskrivningar eller priser; (c) någon form av derivat användning av denna Sajt eller dess innehåll; eller (d) någon form av användning av datautvinning, robotar eller liknande datainsamling och utvinningsverktyg. Du får ej reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja, besöka eller exploatera denna Sajt eller någon del av den för kommersiella ändamål utan det uttryckligen skriftliga godkännandet av Best Western International.

Du får inte rama in eller använda någon form av inramningstekniker för att omsluta någon form av varumärke, logotop eller liknande information av vår äganderätt (inkluderande bilder, text, sidolayout eller formgivning) för Best Western International eller dess medlemsorganisationer anslutna till BWI utan uttryckligt skriftligt godkännande. Du får inte använda några metataggar eller annan ”gömd text” som använder sig av Best Western Internationals namn eller varumärke utan uttryckligt skriftligt godkännande från Best Western International. All typ av icke auktoriserat användande innebär direkt av avslutning av licensen som givits ut av Best Western International. Du har en begränsad, återkallningsbar, och icke exklusiv rätt att skapa en hyperlänk till Best Western Internationals Sajt, så länge denna länk inte ställer Best Western International, dess medlemsorganisationer anslutna till BWI eller dess produkter i en falsk, missvisande, nedsättande eller på något sätt stötande dager. Du får inte använda någon av Best Western Internationals logotyper eller grafiska egendomar eller varumärken som en del av länken utan ett uttryckligen skriftligt godkännande. Alla typer av rättigheter som inte uttryckligen godkänns i detta dokument är förbjudna.

Förbjudet uppförande

Du godkänner att du inte får: (a) kopiera, ändra, reproducera eller på något annat sätt överföra något innehåll till en tredje part utan att först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Best Western International; (b) ingripa i eller avbryta nätverk som är anslutna till Sajten; (c) använda eller försöka använda någon apparat, enhet, mjukvara eller rutin som kan störa eller förstöra den korrekta driften av Sajten eller några transaktioner som erbjuds genom Sajten; (d) föra över filer, data eller annat innehåll som innehåller datorvirus, korrupt data, maskar, ”trojanska hästar”, eller andra instruktioner eller designer som skulle kunna radera data eller programmera om sidan, eller åsamka Sajten eller dess utrustning eller system sådan skada att det inte går att det inte går att styra eller inte kan användas i den fulla utsträckning det/den var avsett att användas i; (e) framföra någon kommunikation till eller genom Sajten som bryter mot någon lokal, statlig, provinsiell, federal, internationell eller annan lag; (f) framföra någon form av kommunikation till eller genom Sajten som innehåller nedsättande, kränkande, förtalande, stötande eller obscent material; eller (g) framföra någon form av kommunikation till eller genom Sajten som kommer att inkräkta på en tredje parts rättigheter.

Immaterialsrätt

Sajten och innehållet på den inkluderar vissa speciella Best Western varumärken® och annat innehåll som omfattas av upphovsrätten, och kan använda sig av äganderättsskyddad information som vi är berättigade att använda (immateriell egendom). Ingen licens eller rättighet till någon som helst form av immateriell egendom kommer att ges eller överföras till dig. Reproduktion eller lagring av innehåll som hämtats från denna hemsida står under ”the U.S. Copyright Act”. Best Western International är den enda och exklusiva ägaren av vissa registrerade och icke registrerade varumärken, servicemärken, och kollektiva servicemärken (nämns härefter som ”varumärken”), vilka inkluderar, men inte är begränsade till:

Alla andra varumärken som inte ägs av Best Western International men som finns på denna Sajt ägs av sina respektive ägare, som kan vara eller inte kan vara kopplade till, eller sponsrade av Best Western International eller dess medlemsorganisationer anslutna till BWI.

Best Western International Inc. innehar en icke exklusiv licens för patent nummer 5,774,870, 6,009,412, and 6,578,012 i U.S.A., ägda av Affinion Net Patents Inc.

Länkning till tredje parts hemsida

Denna Sajt kan innehålla länkar till hemsidor ägda av, eller drivna av andra parter än Best Western International. Sådana länkar tillhandahålls enbart för din bekvämlighet. Best Western International kontrollerar inte, och är inte ansvarig för dess innehåll, eller deras villkor för integritet, eller säkerheten som finns på dessa hemsidor. Utan att begränsas till detta, och om inte annat är förbjudet enligt lagen i din jurisdiktion, frånsäger sig Best Western International specifikt allt ansvar om dessa hemsidor; (a) inkräktare på den immateriella rätten hos en tredje part; (b) är felaktiga, icke fullständiga eller missledande; (c) inte uppfyller standarden för att kunna säljas, eller inte uppfyller kraven för ett speciellt syfte; (d) inte tillhandahåller en adekvat säkerhet eller sekretess; (e) innehåller virus eller andra föremål av en destruktiv karaktär; eller (f) är stötande eller kränkande. Best Western International rekommenderar inte innehållet, eller någon typ av produkt eller tjänster som finns på denna typ av hemsidor. Om du skapar en länk till denna typ av hemsidor så gör du det på egen risk.

Integritet

Din användning av Sajten regleras av Best Western International Privacy Policy. Om du vill granska de sekretessåtgärder som styr hur vi processar information som ges på den här Sajten, var vänlig läs igenom vår Integritetspolicy. Genom att använda vår Sajt så godkänner du att din personliga information används på det sätt som beskrivs i vår Integritetspolicy.

ANGÅENDE ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT (18 U.S.C. 2701-2711): VI GARANTERAR INTE SEKRETESS ELLER HEMLIGHÅLLANDET AV NÅGON KOMMUNIKATION ELLER INFORMATION SOM HAR FÖRTS ÖVER TILL DENNA HEMSIDA ELLER NÅGON ANNAN HEMSIDA SOM ÄR SAMMANKOPPLAD ELLER LÄNKAD TILL DENNA SAJT. VI KAN INTE HÅLLAS TILL SVARS FÖR SEKRETESSEN AV INFORMATION, E-MAILADRESSER, REGISTRERINGAR ELLER IDENTIFIERANDE INFORMATION, DISKUTRYMME, KOMMUNIKATION, HEMLIG INFORMATION ELLER AFFÄRSHEMLIGHETER, ELLER NÅGOT ANNAT INNEHÅLL SOM HAR ÖVERFÖRTS VIA NÄTVERK SOM DENNA SAJT HAR TILLGÅNG TILL, ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLAD TILL DIN ANVÄNDNING AV DENNA SAJT.

Ansvarsbegränsning

Förutom där det är förbjudet enligt lag, skall Best Western International inte på något sätt kunna hållas ansvariga för någon specifik, indirekt, betydande eller påföljande skada på något sätt. Detta inkluderar förlust av vinst eller data, oavsett om det rör sig om en åtalshandling eller ett kontraktsbrott som uppkommer ur användning av denna Sajt, eller de konsekvenser som uppstår av Sajten eller dess innehåll, eller av prestandan eller icke-prestandan från Best Western International, eller från någon tredje parts leverantör av produkter eller tjänster relaterade till Sajten. Denna ansvarsbegränsning skall gälla oavsett om de gjort anspråk baserad på kontraktet, försumlighet, eller någon annan teori gällande bättring, även om Best Western International har blivit informerade om risken för sådana skador.

Garanti

Förutom där det är förbjudet enligt lag, så presenteras denna hemsida och dess innehåll i befintligt skick, utan någon garanti, representation, villkor, förpliktelse eller kondition av något slag, uttryckt eller underförstådd, lagstadgad eller annan, vilket utan begränsningar även inkluderar garantier om säljbarhet, icke-intrång av immateriella rättigheter, eller lämplighet för ett visst ändamål. Best Western International garanterar inte att informationen, texten, grafiken, länkarna eller annat innehåll på denna Sajt är korrekt eller fullständig. Best Western International kan göra ändringar i innehållet eller i programmen, villkoren, eller i annan information som har beskrivits i Innehållet när som helst, utan att meddela användarna. Best Western International förbinder sig inte till att uppdatera Innehållet.

Gällande lag

Om inte förbjudet enligt lagstiftningen i din jurisdiktion, skall alla kontroverser eller rättsanspråk som uppstår av, eller som relaterar till dessa användarvillkor, eller som relaterar till användningen av Sajten eller dess innehåll falla under lagarna i staten Arizona, United States of America, exklusive reglerna för ”the Choice of Law”, och skall lösas i en statlig eller federal rätt i Arizona.

Sammanslagning/frånsägande av rättigheter/uppdelning

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna angående de ovan nämnda punkterna och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal. Om Best Western uppvisar oförmåga att hävda sina rättigheter eller sin rätt till kompensation, eller blir försenade i detta, eller att implementera villkoren och bestämmelserna i dessa användarvillkor skall detta ej ses som ett frånsägande av rättigheterna som stipuleras i detta avtal. Om någon del eller bestämmelse i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltig, ogenomförbar eller utan laga kraft, så ska ändå resterande delar av avtalet fortsätta att gälla i full kraft. Rubrikerna skall endast ses som underlättande uppdelning av texten och skall inte tolkas i användningen av dessa användarvillkor.

Meddelanden

Alla meddelanden eller annan kommunikation som är godkänd eller erforderlig enligt bestämmelserna i dessa användarvillkor får distribueras via elektronisk post, postgång, eller om den kommer från Best Western International, genom meddelanden på denna Sajt. Meddelandet anses som mottaget genom leveranskvittens från dig om det har skickats med elektronisk post eller via postgång, och direkt om det har publicerats på denna Sajt.

BEST WESTERN®; BEST WESTERN PLUS®; BEST WESTERN PREMIER®; BW®; BWR®; BEST WESTERN REWARDS®; Vīb®; GLō®; BW PREMIER COLLECTION® BY BEST WESTERN; EXECUTIVE RESIDENCY BY BEST WESTERN®; BW SIGNATURE COLLECTION® BY BEST WESTERN; SURESTAY® HOTEL BY BEST WESTERN; SURESTAY PLUS® BY BEST WESTERN; SURESTAY COLLECTION® BY BEST WESTERN;Y; 1 800 WESTERN®; BEST REQUESTS®;;; BEST WESTERN SERVICE REWARDS®; OPERATION: HOSPITALITY®; BEST WESTERN I CARE®; STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN STAY WITH PEOPLE WHO CARE®; BEST WESTERN GETAWAY ESCAPES®; BUSINESS PLUS®; BEST BUSINESS WORLDWIDE®; BEST WESTERN BESTRATES®; BEST WESTERN RIDE REWARDS®; BEST WESTERN SPEED REWARDS®; SLEEP AND FLY®; BEST WESTERN FOR A GREENER WORLD®; BEST WESTERN FOR A BETTER WORLD®; BEST WESTERN BUSINESS ADVANTAGE®; BEST WESTERN TRAVEL AGENT ADVANTAGE®; BEST WESTERN HOME TEAM ADVANTAGE®; BEST WESTERN VACATION ADVANTAGE®; REWARD IT FORWARD®; BEST WESTERN TO GO®; BEST WESTERN SEARCH & STAY®; BEST WESTERN TRAVEL CARD®; GIVE THE GIFT OF TRAVEL®; THE GIFT THAT TAKES YOU PLACES®; RECOGNITION GUARANTEE; RECOGNITION GUARANTEED®; ULTRA CLEAN®; BEST BUSINESS SELECT®; BEST WESTERN MARKETPLACE®; GROUP ADVANTAGE®; BESTWESTERN.COM; WHEREVER LIFE TAKES YOU BEST WESTERN IS THERE®; MY STAY MY WAY®; MORE PERKS MORE PRIVILEGES®; STATUS MATCH…NO CATCH®; RIDER-FRIENDLY®; BEST WESTERN ACADEMY®; WELCOME TO THE PREMIER LIFE®; BWRIDER.COM; XML DIRECTCONNECT; AND I CARE.