Hållbarhet på Best Western

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans kan vi åstadkomma en förändring. Best Western i Skandinavien utmanar ständigt sina gränser för att bli en alltmer hållbar hotellkedja.

Vi älskar våra olikheter och vill att hotellens unika personligheter ska tas tillvara. Samtidigt måste vi säkerställa att vi och våra hotellägare driver en verksamhet som inte bara följer nationella och internationella lagar och förordningar utan även bidrar aktivt till en hållbar utveckling. En utveckling som tar hänsyn till såväl ekologisk, social som ekonomisk hållbarhet.

Detta gör vi i flera led som genomsyrar hela organisationen.

Uppförandekod

Uppförandekoden reflekterar våra värderingar och taktar med de globala riktlinjer som FN sätter upp. För att stötta upp vår uppförandekod, arbetar vi och våra hotell enligt de policies vi upprättat inom mänskliga rättigheter, tillgänglighet, djurrätt, antikorruption för att nämna några.

Att se till att kött- och äggproduktion följer EU:s riktlinjer för djurhållning och användning av antibiotika är viktigt för oss. Likaså är det väsentligt att vi värdesätter och arbetar för ökade mänskliga rättigheter, att motarbeta trafficking på alla sätt vi kan samt att vi har en noll-policy mot korruption och mutor. Självklart ställer vi samma krav på våra leverantörer.

Se Code of Conduct

Soft towel policy

Behåll handduken

Vårt internationella program (soft towel policy) där vi uppmuntrar gästen att inte lämna in sina handdukar för tvätt varje dag, spar in miljontals liter vatten varje år, för att inte nämna stora mängder av tvättmedel, transport till tvätteriet eller elförbrukning.

Meet the locals

Lokalproducerat

Frukostkonceptet Meet the Locals uppmuntrar inte bara hotellet att samarbeta med lokala aktörer. Det är också ett sätt att spara in på, för miljön, dyra transporter.

Samtidigt har vi det stora nöjet att erbjuda högkvalitativa produkter till våra gäster med en mindre miljöpåverkan.

Kvalitetssäkring

Genom vårt globala kvalitetssäkringsarbete säkerställer vi att vi ger våra gäster det gästerna vill ha, och vi vet att de vill ha boenden med lägre miljöpåverkan som bidrar till en hållbar värld.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete

Miljöarbete

Förutom kedjans egna hållbarhetskrav, kräver vi att alla våra hotell inom BWH Hotels, arbetar aktivt med en professionell aktör/certifikat/märkning inom miljö och hållbarhet.

Miljöcertifieringar

Positiva effekter

Genom att välja en professionell och erkänd partner för sitt hållbarhetsarbete säkerställer vi att våra hotell arbetar med ett utvecklat Miljöledningssystem. Det i sig ger positiva effekter som exempelvis:

  • att hotellet genomför ständigt förbättringsarbete

  • man har en partner som håller koll på förändringar, ökade lagkrav etc

  • regelbunden personalutbildning inom hållbarhet och miljö (som därmed ökar medvetandet för vår omgivning och de svårigheter vi står inför)

  • skapar bättre rutiner för avfall och återvinning

  • minskad eller mer effektiv elförbrukning

  • minskad vattenåtgång

  • minskad kemikalieanvändning

  • egna transportmedel

  • stöd att sätta mål och handlingsplaner utifrån sina egna förutsättningar och den egna verksamhetens miljöpåverkan

Genom kravet på våra hotell att vara miljömärkta minskar vi vår miljöpåverkan avsevärt. Tack vare ett aktivt miljöarbete ser vi till att hotellen har bättre rutiner, är bättre informerade (såväl ledning som personal) samt sätter upp mål för sitt miljö- och hållbarhetsarbete i enlighet med FNs Agenda 2030.

Det gör skillnad för världen!