Vårt miljöarbete

Alla våra hotell i Skandinavien ska ha en miljöcertifiering. Vilken certifiering hotellet vill jobba med väljer de själva. Här listar vi de olika miljöcertifieringar som finns på de skandinaviska hotellen.

Green Key

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 60 länder. Alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs. 

Kriterierna för ett Green Key-märkt hotell är bland annat:

 • Använder 100% förnybar el, energibesparande belysning och ha rutiner för minskad energiåtgång.

 • Mäter årligen hotellets utsläpp av växthusgaser i syfte att minska hotellets klimatpåverkan.

 • Tar initiativ för minskad vattenförbrukning.

 • Källsorterar och återvinner hotellets och gästernas avfall.

 • Använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.

 • Erbjuder gäster flera ekologiska livsmedel på frukosten.

 • Jobbar mot minskat matsvinn.

Svanen

Ett Svanenmärkt hotell uppfyller ambitiösa miljökrav. Verksamheten har ett aktivt och strukturerat förhållningssätt till att minska sin förbrukning och optimera sin drift.

Kriterierna för ett Svanenmärkt hotell är bland annat:

 • Begränsar energianvändning och CO2-utsläpp. Använder inte fossil olja eller gas för uppvärmning.

 • Genomför vattenreducerande åtgärder.

 • Källsorterar effektivt

 • Arbetar aktivt med förebyggande av matsvinn.

 • Serverar mat med fokus på miljö och hållbarhet, samt en hög andel ekologisk mat och dryck.

 • Använder miljömärkta produkter för daglig städning, diskning och tvätt för att begränsa oönskade kemikalier.

 • Utbildar medarbetarna så att alla blir delaktiga i miljöarbetet.

Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas är en miljöledningsstandard som bygger på principerna för verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling.

De hotell som erhållit diplom från Svensk Miljöbas har bland annat:

 • Säkerställt resurser, fördelat ansvar och ansvarat för att skapa engagemang

 • Genomfört en miljöutredning och bedömt sina betydande miljöaspekter

 • Utifrån sina betydande miljöaspekter har de 1) upprättat en policy 2) upprättat mål och handlingsplan utifrån policyn 3) genomfört förbättringar

 • Utbildat sina medarbetare i miljö- och hållbarhet

 • Analyserat och beskrivit risker och hur de efterlever miljölagstiftningen

 • Analyserat avvikelser och förbättringsförslag, och hur dessa hanteras

 • Beskrivit sina förbättringar och förändringar

 • Blivit reviderade av en godkänd revisor och diplomerad via en godkänd utfärdare

ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för ett Miljöledningssystem. Det är samtidigt ett verktyg som underlättar arbetet i organisationen och ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

Miljöledningssystemet ISO 14001 fokuserar på bland annat minskad användning av resurser, effektiviserad energianvändning eller transportförbrukning, smartare upphandling och lägre kostnader för avfallshantering, men dels för vår gemensamma miljö och ekosystem.

Ett hotell som certifierar sig med ISO 14001 arbetar bland annat för:

 • Ökad effektivitet vid användning av resurser och material per levererad nytta

 • Hållbar produkt- och tjänsteutveckling utifrån ett livscykelperspektiv

 • Anpassning av verksamheten till och för den cirkulära ekonomin

 • Verksamhetsutveckling med hållbarhet som grundläggande affärsidé

 • Ökad goodwill och ökad kompetens internt

 • Förbättrad dialog med intressenter, smartare upphandling och förbättrade leverantörsrelationer

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn erbjuder ett fullständig verktyg för ett effektivt miljöledningssystem och hjälper företag att minska sin miljöpåverkan och stimulera till en grön omställning. En verksamhet som väljer att bli certifierad som Miljøfyrtårn är alltid beredd att möta nya utmaningar och ta tillvara nya möjligheter i ett snabbt föränderligt arbetsliv. Hotel som certifierats via Miljøfyrtårn har bland annat:

 • Analyserat nu-läge och hotellets påverkansgrad på framförallt miljön utefter olika aspekter.

 • Målsatt förbättringsområden

 • Satt nya rutiner och guider för ständig förbättring.

 • Planerat och genomför ett kontinuerligt och målinriktat arbete med högre miljöprestanda och lägre klimatavtryck.

Du kan hjälpa oss i miljöarbetet

Du som är vår gäst kan också bidra i miljöarbetet. Här är lite tips inför din vistelse:

 • Ta mindre portioner från våra bufféer och hämta fler gånger istället så hjälper du till att minska matsvinnet.

 • Använd gärna din tallrik/kopp/glas fler gånger när du tar om på buffén, så minskar du disken.

 • Genom att använda handduken ytterligare en dag minskar vi tvättmedel samt energi- och vattenåtgång vid tvätt.

 • Vi byter sänglinne efter tre nätter (om man bor längre än tre nätter). Om du bor längre och kan tänka dig att använda lakanen längre, vänligen meddela oss i receptionen.

 • Stäng av TV:n och dra ur laddare från eluttag (detta minskar även brandrisken) när de inte används.

 • Ta ur nyckelkortet ur närvarohållaren vid dörren när du lämnar rummet så släcks lamporna.

 • Spara vatten och energi genom att duscha kortare tid.

 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.