Avtalsvillkor för BWH Hotels Företagsavtal

1 BAKGRUND/SYFTE

1.1 BWH Hotel Group℠ erbjuder ett globalt nätverk med över 4 500 hotell i nästan 100 länder. BWH Hotel Group AB i Skandinavien omfattas av mer än 150 hotell på över 100 orter. Alla hotell är privatägda och drivs oftast av en lokal entreprenör, därför har vi många olika varumärken, alla med sin egen nisch. Vi gillar olikheter och ogillar standardiseringar.

1.2 Genom detta Avtal erbjuder BWH Kunden förmånliga priser på samtliga hotell oavsett varumärke, som ingår i BWH Hotel Group i Skandinavien. Avtalet är giltigt i Sverige, Norge & Danmark. Avtalspriserna gäller inte på våra allianshotell i Small Danish Hotels.

2 PARTERNAS ÅTAGANDE

2.1 Genom att teckna detta avtal och erhålla rabatt hos BWH Hotels accepterar Kunden dessa villkor. BWH förbehåller sig rätten att när som helst ändra i våra avtalsvillkor. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras på denna sida. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer ni att informeras i god tid innan ändringarna träder i kraft och vi kommer förklara innebörden av ändringarna.

2.2 BWH åtar sig att lämna 12 % rabatt på prisalternativet Fri avbokning för logi inklusive frukost* (inkl. moms) till Kunden. (*Exklusive frukost på Sure Stay Studios).

2.3 Avtalet är LRA (Last Room Availability) vilket innebär att kunden kan boka rum med avtalsrabatt till sista tillgängliga rum. Lokala variationer och blackout dates kan förekomma.

3 JUSTERING AV PRIS, BETALNINGSMEDEL

3.1 BWH reserverar sig för eventuella ändringar av priser som följd av höjning av statliga pålagor och skatter. BWH accepterar alla vanliga betal- och kreditkort samt vouchers utställda av resebyrå. Betalning sker till respektive hotell inom kedjan vid ankomst eller avresa. Även betalningsvillkor avtalas med respektive hotell.

3.2 Fakturering är ej möjligt från centralt håll utan det är upp till varje enskilt hotell att godkänna detta eller ej. Enligt europeisk lag har hotellen som tillhandahållit sina tjänster (i enlighet med det ingångna avtalet), rätt att få ränta (8% på fakturabeloppet från förfallodagen enligt Riksbankens referensränta) och ersättning för det utestående beloppet i de fall de inte har fått betalningen inom den överenskomna tidsfristen.

4 BOKNING/AVBOKNING

4.1 Vid bokning anger du den bokningskod du erhåller i vårt välkomstmejl. Bokning sker via www.bestwestern.se Alt. direkt med respektive hotell.

4.2 Avtalad rabatt och avbokningsregler gäller endast individuella bokningar. Bokning för grupper för mer än 10 personer sker via BWH:s centralbokning alternativt hos respektive hotell.

4.3 BWH förbinder sig att tillämpa avbokningsregeln kl. 16.00 ankomstdagen, vilket innebär att Kunden kan avboka sitt rum fram till ovan angivna tid. BWH garanterar rummet efter kl. 18.00 ankomstdagen men endast om Kunden/gästen lämnar kreditkortsnummer och meddelar respektive hotell sen ankomst. Om gästen uteblir vid en garanterad bokning så debiteras första natten – en så kallad ”no-show”.

4.4 Har gästen bokat rum för en bestämd tidsperiod men avreser före angett avresedatum måste rummet avbokas senast kl. 18 dagen innan önskad avresa. Gästen ska betala samma ersättning som vid sen avbeställning, d.v.s. för ytterligare ett dygn.

5 AVTALSTID/FÖRTIDA UPPSÄGNING

5.1 Avtalet gäller i 12 månader och förlängs per automatik med ytterligare 12 månader i taget om ingen av parterna inkommit med en uppsägning. Avtalet kan under avtalstiden avslutas av bägge parter med en uppsägning av en (1) månader.

6 SEKRETESS OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

6.1 Kundens kontaktuppgifter hanteras i enlighet med GDPR och finns tillgängligt i skyddad miljö. Med detta avtal samtycker Kunden till att vi använder uppgifterna för regelbunden kontakt, utskick, nyhetsbrev samt information från våra medlemshotell. För mer information om hur vi använder uppgifterna, kontakta din ansvariga säljare.

7 FORCE MAJEURE

7.1 Om Parts åtaganden skulle påverkas av strejk, lockout, blockad, krig eller andra omständigheter utanför Parts kontroll, har Part rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan utan skadestånd eller ersättningsskyldighet i någon form till den andra Parten.

8 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

8.1 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för förenklat skiljeförfarande skall tillämpas. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska. Svensk lag skall tillämpas på tvisten.