Vårt erbjudande till dig som hotellägare

Som hotell inom BWH Hotels får du inte bara tillgång till dryga 4 500 hotellkollegor runt om i hela världen. Genom alla våra globala samarbetsavtal ser vi till att just ditt hotell syns för gäster världen över. Du får också en professionell support och hjälp inom de områden som presenteras nedan. Som medlem får du även ta del fördelarna med inköpsorganisationen Nores, där vi ser till att upphandla de bästa priserna vad gäller det mesta som ditt hotell kan behöva.

Sälj

Försäljning och marknad genererar ökade intäkter genom ett effektivt arbete med varumärket, kunder och ökad synlighet.

Vår säljorganisation har som ambition att bidra till god lönsamhet för medlemshotellen genom regionala, skandinaviska och globala logi- och konferensavtal. Vårt försäljningsteam är strategiskt placerade över Skandinavien och skapar närhet till medlemshotell och kunder.

Säljteamet har dessutom ett aktivt och nära samarbete med kollegor på Best Western Worldwide Sales, vilket gör att medlemshotellet får en given plats på den globala kartan och ökade marknadsandelar för alla hotell inom kedjan.

Företagsavtal/resebyråer

Vi har en stor kundstock av företagsavtal som driver volymer till ditt hotell både när det gäller rumsnätter och konferensbokningar.

Leisure

Vi arbetar kontinuerligt för att stärka samarbetet med arrangörer inom fritidssegmentet för att på bästa sätt skapa volymer till hotellen inom denna kategori.

Marknad

BWH Hotels har flertalet starka varumärken, och som enskilt hotell i en global kedja får du tillgång till såväl globala som nationella kampanjer.

Som hotell har du tillgång till många professionella verktyg för din egen lokala marknadsföring i form av trycksaker, give-aways, hemsidor och annonshjälp.

I vår strävan i att stärka våra varumärken tillhandahåller vi hotellet med interna kampanjer för merförsäljning och ökad lokal närvaro via trycksaker, elektroniska budskap samt ger möjlighet att delta i specifika kampanjer och samarbeten utefter hotellets eget behov av ökad försäljning inom diverse segment.

Digitala kampanjer

Vi ser till att kedjan och våra hotell syns på såväl sociala medier som sökmotorer och andra viktiga källor till intäkt och marknadsföring.

Partnerskap

Våra partnerskap med andra starka varumärken ger en god och kostnadseffektiv marknadsföring. Vi strävar efter att finnas på alla segment och för alla typer av kunder.

Support

Vi hjälper dig tillrätta med information och utbildningar för ny personal och finns alltid till hands för support och frågor.

Marketing Center

I den digitala världen kan det vara svårt att sticka ut – det vill vi på Marketing Center gärna hjälpa dig med. Tillsammans skräddarsyr vi det avtal som passar dig och ditt hotell bäst.

Lojalitetsprogram

I över 25 år, har vårt prisbelönta lojalitetsprogram Best Western Rewards levererat återkommande gäster till våra hotell, som i sin tur driver ett högre ADR och möjliggör kostnadseffektiva marknadsföringsmöjligheter.

Programmet är ett av de snabbast växande lojalitetsprogrammen i branschen med mer än 24 miljoner medlemmar över hela världen. Tack vare ett effektivt lojalitetsprogram skapar vi nya affärer, behåller våra kunder och har bra möjligheter att finna nya segment och nya gäster till ditt hotell.

Läs mer om Best Western Rewards

Ekonomi & inköp

Vår ekonomiavdelning ser till att alla distributionskostnader, provisioner, intäkter via globala och centrala avtal kommer in till hotellet på rätt sätt, vid rätt tidpunkt. Allt för att du som hotellägare ska kunna fokusera på övrig drift på ditt hotell.

Som medlem får du även ta del fördelarna med den inköpsorganisation där vi ser till att upphandla de bästa priserna vad gäller det mesta som ditt hotell kan behöva.

Distributionskanaler och revenue

Distribution & Revenue Management stöttar hotellen med utbildning och teknisk support. Vi driver projekt som fokuserar på att generera ökade rumsintäkter samt ansvarar för bokningsbarhet i såväl våra egna som externa bokningskanaler. Vi ser till att samla in priser, stöttar i ditt revenue-arbete och hjälper dig att sprida dina rumspriser till noggrant utvalda marknader och partners. 

Målsättningen är att genom att driva projekt, utveckla och implementera tekniska lösningar samt erbjuda support och utbildning, generera fler bokningar och ökade rumsintäkter till våra hotell.

I Revenue Center erbjuder vi en komplett och professionell service, så att du som hotellägare kan koncentrera dig på driften, samtidigt som våra Revenue Managers gör det tunga arbetet. Läs mer om Revenue Center

Kvalitetsprogram

Best Westerns kvalitetsprogram (Global Quality Assurance Program) är unikt för Best Western och fastställer minimikrav på den kvalitet och service som ska uppfyllas av alla Best Western-hotell över hela världen. Programmet innehåller tusentals punkter som varje hotell ska uppfylla för att bibehålla en hög och tillförlitlig standard och service.

Kvalitetssäkringssystemet säkerställer en hög och jämn nivå på service och kvalitet för alla våra hotellgäster runt om i världen, men är även en kvalitetsstämpel för dig som hotell inom Best Western. Du kan känna dig trygg i att vara en del av en kedja med god standard.

Varje hotell har minst en kontroll cirka var 10:e-11:e månad och blir inte meddelade mer än 24 timmar före inspektionen. Kvalitetskontrollerna utförs av en kvalitetssäkringsassessor (Quality Assurance assessor), som certifierats av Best Western International.

The International Quality & Service Award-programmet belönar högpresterande hotell inom områdena kvalitet och service. Hotellet kan kvalificera sig både vad gäller kvalitetssäkring och service men även betyg från externa kanaler och sociala medier.

Minimikrav

Kvalitetssäkringen ger en möjlighet att bedöma och poängsätta hotellen för att säkerställa att de uppfyller minimikraven, är rena, väl underhållna och tillräckligt renoverade.

Förbättringar

Kvalitetssäkringen är ett verktyg för hotell att regelbundet se över vad som eventuellt kan förbättras då den innehåller riktlinjer och rutiner för hur bedömningen görs.

Up to date

Kvalitetssäkringsprogrammet är i konstant förändring för att hela tiden följa trender och nya krav från gästerna och vi hjälper dig som hotell att alltid vara aktuell och "up to date".

Utbildning

Som nytt hotell inom kedjan får du och din personal utbildning så att du på bästa sätt kan nyttja alla förmåner inom BWH Hotels och bli en bra ambassadör för varumärket.

Vi ser till att du får tillräckligt med information inom sälj, marknad, lojalitetsprogram och distributionsvägarna.

Vidare erbjuder vi löpande introduktionsdagar, webbutbildningar, fysiska workshops och mycket mer. Vi kan även efter just ditt behov, skräddarsy utbildningsdagar inom alla olika områden vi erbjuder.

Gå med i kedjan

Hör av dig till vår CEO eller Chief Growth Officer så berättar vi mer om hur just du kan dra fördel av ett medlemskap i BWH Hotels.

Kontakta oss