Kvalitetsprogram

Best Westerns kvalitetsprogram (Global Quality Assurance Program) är unikt för Best Western och fastställer minimikrav på kvalitet och service som skall uppfyllas av alla Best Western-hotell över hela världen. Programmet består av mer än tusentals punkter som skall förverkligas av varje hotell och är utformat för att bibehålla en hög och tillförlitlig standard och service för alla våra gäster. Det ger en möjlighet att bedöma och poängsätta hotellen för att säkerställa att de uppfyller minimikraven, är rena och väl underhållna och tillräckligt renoverade.

Kvalitetssäkringen är ett verktyg för hotell att regelbundet se över vad som eventuellt kan förbättras då den innehåller riktlinjer och rutiner för hur bedömningen görs. Varje hotell har minst en kontroll ca var 10:e-11:e månad och blir inte meddelade mer än 24 timmar före inspektionen. Kvalitetskontrollerna utförs av en kvalitetssäkringsassessor (Quality Assurance assessor), som certifierats av Best Western International.

Kvalitetssäkringsprogrammet är i konstant förändring för att hela tiden följa trender och nya krav från gästerna och vi hjälper dig som hotell att alltid vara aktuell och "up to date".

På detta sätt fungerar vårt kvalitetssäkringssystem som en garanti för att behålla och säkerställa en hög och jämn nivå på service och kvalitet för alla våra hotellgäster på Best Western Hotels & Resorts runt om i världen men även en kvalitetsstämpel för dig som hotell inom Best Western. Du kan känna dig trygg i att vara en del av en kedja med god standard.

 

 

 

 

 

 

The International Quality & Service Award programmet belönar högpresterande hotell inom områdena kvalitet och service. Hotellet kan kvalificera sig både vad gäller kvalitetssäkring och service men även betyg från externa kanaler och de sociala medierna.

 

 

Menu

 Svenska
Menu