Sälj och marknad

Försäljning och marknad är nyckeln till ökade intäkter genom ett effektivt arbete med varumärket, kunder och kommunikationsvägar ser vi till att öka din synlighet.

Sälj

Best Westerns säljorganisation har som ambition att förse medlemshotell en god lönsamhet genom regionala, skandinaviska och globala logi- och konferensavtal.
Vårt försäljningsteam är strategiskt placerade över Skandinavien och skapar närhet till medlemshotell och kunder. Dessutom har vi ett aktivt och nära samarbete med Best Western Worldwide Sales kollegor vilket gör att medlemshotellet får en given plats, markering på den globala kartan och vi skapar ökade marknadsandelar för alla Best Western hotell.

Företag/resebyråer

Vi har en stor kundstock av företagsavtal som driver volymer till ditt hotell både när det gäller rumsnätter och konferensbokningar.
Vårt mål är att maximera lönsamhet för dig och ditt hotell tillsammans med oss.

Leisure

Vi arbetar kontinuerligt för att stärka samarbetet med arrangörer inom fritidssegmentet för att på bästa sätt skapa volymer till hotellen inom denna kategori.

 

 

 

 

Länken mellan hotellet och Best Western Hotels & Resorts är viktigt för att gemensamt skapa ytterligare affärer vilket resulterar i ökade intäkter. Denna relation vårdar och stärker vi genom olika försäljningsutbildningar, -verktyg och regionala resurser. 

 

Marknad

Best Western är ett starkt varumärke, och som enskilt hotell i en global kedja får du tillgång till såväl globala som nationella kampanjer. Vi skapar partnerskap med andra starka varumärken för en god och kostnadseffektiv marknadsföring i en strävan att finnas på alla segment och för alla typer av kunder. Kampanjerna är skräddarsydda för att passa våra gäster och våra hotell och bidrar med såväl varumarknadsföring som ren försäljning och ökade intäkter.

Marknadsavdelningen ser också till att kedjan och våra hotell syns på såväl sociala medier som Adwords-annonser och andra viktiga källor till intäkt och marknadsföring. Som hotell har du tillgång till många professionella verktyg för din egen lokala marknadsföring i form av trycksaker, give-aways, hemsidor och annonshjälp. Vi hjälper dig tillrätta med information och utbildningar för ny personal och finns alltid till hands för support och frågor.

I vår strävan i att stärka Best Western som varumärke tillhandahåller vi hotellet med interna kampanjer för merförsäljning och ökad lokal närvaro via diverse trycksaker, elektroniska budskap och ger möjlighet till att delta i specifika kampanjer och samarbeten utefter hotellets eget behov av ökad försäljning inom diverse segment.

 

 

Vi skapar dessutom koncept för att locka till oss nya segment av kunder och gäster, allt för att skapa intäkter åt just ditt hotell – till rätt pris vid rätt tidpunkt. Några exempel på koncept är Best Breakfast och Meet the Locals.

Tillsammans med dig som hotell jobbar vi hårt på att öka vår synlighet, föra fram varumärket och på lång sikt, via ett starkt gemensamt budskap, skapa ökad lönsamhet åt våra medlemmar/hotell. 

 

 

 

 

Menu

 Svenska
Menu