Utbildning

 

 

 

Som nytt hotell inom kedjan får du och din personal utbildning så att du på bästa sätt kan nyttja alla förmåner inom Best Western Hotels & Resorts och bli en bra ambassadör för varumärket.

Vi ser till att du får tillräckligt med information inom sälj, marknad, lojalitetsprogram och distributionsvägarna. Vidare erbjuder vi löpande introduktionsdagar, webbutbildningar, fysiska workshops och mycket mer. Vi kan även efter just ditt behov, skräddarsy utbildningsdagar inom alla olika områden vi erbjuder.

 

 

Menu

 Svenska
Menu